אודות הספר:

זוהי הוצאה מחודשת של ספרו הראשון של יצחק לאור, “מחוץ לגדר”. מהגרסה המוקדמת הושמטו כמה סיפורים ונוספו להם אחרים, ובמרכז הספר הנושא את שם הספר, שנכתב ב-1981.