8

הַלֵּב
מָלֵא
שׁוֹתֵק
הַלֵּב הוּא כַּד
מָלֵא
רֵיק