על לשון הפרוזה העברית

מי אינו זוכר את הימים בהם קראו כאן, בפינה שכוחה זו של העולם, לשירות הביטחון שלנו ש”ב? ומה אירע שפתאום התחלנו לקרוא לו, כולנו, שב”כ? מנין צצה הכ’ הזאת? ובכן, עניין טכני ותו לא, ועם זאת, גם כאן, קול דמי אחינו צעק מן האדמה. כאשר החלו חיינו להיתרגם לאנגלית, בעיקר בכל הקשור לשיטות העבודה של הארגון המכונה ש”ב, הבינו קברניטינו כי ש”ב (שירות ביטחון), בתרגום אנגלי –  SS ייקרא (Secret Service). אמרו להתחכם והוסיפו כ’ (כללי), ובאנגלית G, ((General. לא עוד ש”ב כי אם שב”כ, ובאנגלית GSS. ראו סופרינו, כולם אנשי עט ועיתון, את מעשיהם של קברניטינו, כולם אנשי חרב ואלקטרודות, ומיהרו אף הם לכתוב סיפוריהם, שתרגומם יישמע טוב ממקורם.